Сайн дурын ажилтнууд нийгмийн
хөгжлийн үнэлшгүй их нөөц, хүч юм.

  Аймаг/Хот
  Улаанбаатар
  Сүхбаатар
  Дорноговь
  Дархан-Уул
  Хөвсгөл
  Хэнтий
  Өмнөговь
  Дундговь
  Завхан
  Говь-Алтай
  Орхон
  Баян-Өлгий
  Өвөрхангай
  Ховд
  Увс
  Төв
  Булган
  Говьсүмбэр
  Баянхонгор
  Дорнод
  Сэлэнгэ
  Архангай
  Сум/Дүүрэг
  ТХЗ
  Ядуурлыг устгах
  Өлсгөлөнг зогсоох
  Эрүүл мэндийг дэмжих
  Чанартай боловсрол
  Жендэрийн эрх, тэгш байдал
  Цэвэр ус, ариун цэвэр
  Сэргээгдэх эрчим хүч
  Зохистой хөдөлмөр
  Инноваци, дэд бүтэц
  Тэгш бус байдлыг бууруулах
  Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоо
  Хариуцлагатай хэрэглээ
  Уур амьсгалын өөрчлөлт
  Далай, тэнгис
  Хуурай газрын эко систем
  Энх тайван, шударга ёс
  Хөгжлийн түншлэл
  Чадвар